Przetargi na wynajem mieszkań

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa wynajmuje mieszkania w drodze przetargów. Szczegółowe informacje określone są każdorazowo w ogłoszeniach o przetargu.

Jednocześnie informujemy Państwa, że:
  1. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości rocznego czynszu (wysokość wadium dla każdego lokalu mieszkalnego określona jest w ogłoszeniu o przetargu)
  2. Oferent zobowiązany jest do potwierdzenia uzyskiwanego miesięcznego dochodu netto/osobę w wysokości co najmniej:
    - 1000 zł przy prowadzeniu gospodarstwa jednoosobowego
    -   600 zł przy prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego.
  3.  W przypadku braku możliwości potwierdzenia dochodów oraz nieposiadania umowy o pracę , oferent może złożyć oświadczenie o uiszczeniu z góry rocznego czynszu wraz z mediami obliczonego wg stawek obowiązujących na dzień podpisania umowy najmu.


druki do przetargu pisemnego:
oferta przetargowa
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
do powyższych druków należy dołączyć dokumenty określone w "Regulaminie organizowania przetargów..."  pkt. 8 ppkt. 8.17 - 8.21.

druki do przetargu ustnego:
zgłoszenie udziału w przetargu ustnym
oświadczenia do przetargu ustnego
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
do powyższych druków należy dołączyć dokumenty określone w "Regulaminie organizowania przetargów..."  pkt. 8 ppkt. 8.17 - 8.21.

wzory umów do wglądu:
umowa najmu - czynsz za rok z góry
umowa najmu - czynsz miesięczny
regulamin organizowania przetargów
zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i przedłużaniu umów

Szczegółowych informacji o procedurze przetargowej udziela Dział Nadzoru Właścicielskiego pod nr tel. 32/211-06-61 wew. 31 lub 32

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 

WERSJA: TRADYCYJNA | Mobilna mapa strony

Polityka Cookies 2011 - 2019 © Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Brzeszcze | realizacja: Wdesk